Skuteczność nowatorskiej formuły we wzmacnianiu rzęs

Wyniki badania pilotażowego na preparacie amalian® LASHES

Komitet naukowy: Meike Streker, Linda Kleine-Börger, Martina Kerscher Miejsce: Uniwersytet w Hamburgu, wydział chemii, specjalizacja kosmetologia

Podstawowe założenia

Długie rzęsy utożsamiane są z atrakcyjnością. Odnotowuje się wzrost rzęs na skutek gromadzenia się prostaglandyny po aplikacji kropli do oczu, które ją zawierają. Celem tego jednoośrodkowego, randomizowanego badania było wykazanie, czy nowe serum oddziałuje wzmacniająco na rzęsy. Badanie przeprowadzono przy użyciu wyników badań klinicznych, kwestionariusza zadowolenia pacjentów oraz pomiarów biofizycznych przeprowadzanych w okresie 12 tygodni, podczas których trwały badania.Materiał i metody badania

Wybrano 30 dorosłych, zdrowych ochotników (26 kobiet, 4 mężczyzn), którzy chcieli mieć dłuższe i pełniejsze rzęsy. Z badania wykluczono osoby, które miały przedłużane lub sztuczne rzęsy. Pierwszym punktem pomiarowym była ocena skuteczności serum do rzęs przy użyciu pięciostopniowej skali. Zarówno pacjenci, jak i badacze zostali poproszeni o ocenę efektów zgodnie ze standaryzowanymi fotografiami klinicznymi ( System Fotofinder®, Teachscreen Software GmbH, Bad Birnbach, Niemcy). Dodatkowo udokumentowano usatysfakcjonowanie pacjentów. W celu ocenienia tolerancji produktu przez skórę, zmierzono wartość pH, warstwę lipidową filmu łzowego oraz przeprowadzono badanie korneometryczne (wszystkie pomiary urządzeniami Courage & Khazaka, Kolonia, Niemcy)

Badany produkt

Badaniu poddano serum do rzęs (amalian® LASHES, Skin & Vision Technologies AG, Berlin) zawierające aktywny składnik będący pochodną prostaglandyny (PGF-2-alfa). Ponadto w jego skład wchodzą aktywne składniki rozpuszczone w roztworze kwasu hialuronowego.Wyniki

Jak wykazała niezależna ocena fotograficzna (65, 52%) i test samooceny pacjentów (82, 8%), po 6 tygodniach stosowania, rzęsy urosły i nabrały gęstości. Zgodnie z kwestionariuszem 89,7% pacjentów zauważyło wzrost rzęs, a 58,7% badanych stwierdziło, że rzęsy stały się pełniejsze, w porównaniu do fazy początkowej. Nie odnotowano żadnych istotnych skutków ubocznych w zakresie fizjologii skóry. Zarówno pH skóry, jak i stopień jej nawilżenia, mieściły się w fizjologicznym zakresie przez cały okres badania. Jak wykazało badanie pomiaru gruczołu tarczkowego, nie wzrósł poziom lipidów w płynie łzowym.

Wnioski

Stosowanie preparatu zawierającego nową formułę opartą o pochodną prostaglandyny i kwas hialuronowy, sprawia, że rzęsy stają się dłuższe i pełniejsze. Co więcej, serum nie ma wpływu na fizjologię skóry i jest bardzo dobrze przez nią tolerowane.

Produkty amalian® dostępne są w sklepie

biale zamiast czarnego